Excellence online tanfolyamok

Felhasználási Feltételek

Köszönjük, hogy az Excellence.hu e-learning rendszere segítségével fejleszti tudását! Reméljük, hogy elnyeri a tetszését a felület, és az általunk biztosított tananyagok megkönnyítik munkáját.

Az Excellence Training Kft. (székhely: 1171 Budapest, Péceli út 135.; adószám: 27036666-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-346031, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („Excellence.hu“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.A Résztvevő jogai és kötelezettségei

A Résztvevő jogai és kötelezettségei

  1. A Résztvevő jogában áll a Képzésen online formában részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni.
  2. A Képzés anyagát az Excellence.hu a Képzés ideje alatt kizárólag a Résztvevő számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a Résztvevő rendelkezésére.
  3. A Képzés anyagait a Résztvevő nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Résztvevő nem jogosult a jelen szerződés alapján őt megillető jogokat másra átruházni. Tehát a Résztvevő köteles a részére megküldött belépési adatokat bizalmasan kezelni, azt harmadik féllel nem megosztani.
  4. A Képzést az Excellence.hu engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az Excellence.hu a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.
  5. A Képzésen a Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve az Excellence.hu jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

Felelősség

Az Excellence.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát. Az Excellence.hu nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Résztvevő vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

Kapcsolat

A tanfolyamok.excellence.hu weboldal üzemeltetője az Excellence Training Kft. (székhely: 1171 Budapest, Péceli út 135.; adószám: 27036666-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-346031, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő elérhetőségek egyikén: trening@excellence.hu, info@excellence.hu.

Változások

Az Excellence.hu a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

Irányadó jog és joghatóság

A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. Az Excellence.hu nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

Scroll to Top